Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Zavolanie kontaktu

background image

Zavolanie kontaktu
Priateľom môžete volať rýchlo a jednoducho, ak si ich uložíte ako kontakty v telefóne.
1. Ťuknite na položku > .

2. Ťuknite na požadovaný kontakt a číslo, ak má kontakt niekoľko čísel.

Tip: Je hlas vášho priateľa príliš hlasný alebo tichý? Hlasitosť upravte stláčaním tlačidiel

hlasitosti na boku telefónu.
Tip: Chcete, aby si ostatní mohli vypočuť konverzáciu? Ťuknite na položku Repro-

duktor.
Tip: Ak máte telefón s dvoma SIM kartami, môžete vybrať SIM kartu, ktorá sa použije

na volanie. Ťuknite na položku Ľudia > KONTAKTY a na požadovaný kontakt. Potom

ťuknite na položku SIM 1 alebo SIM 2. Niektoré telefóny nepodporujú dve SIM karty.

Informácie o dostupnosti nájdete na stránke www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures.

Zavolanie na telefónne číslo

Ťuknite na položku > Číselná klávesnica. Zadajte telefónne číslo a ťuknite na položku

Zavolať.

Ak chcete zadať znak + používaný pri medzinárodných hovoroch, ťuknite a podržte prst na

0.
Prehľadávanie histórie hovorov

Záznam o hovore vyhľadáte ťuknutím na položku > História > a zadaním mena alebo

telefónneho čísla kontaktu.
Odstránenie záznamu o hovore

Záznam o hovore odstránite ťuknutím na položku > História, ťuknutím na príslušný

záznam a jeho podržaním a následným ťuknutím na položku Odstrániť.
Kopírovanie a prilepenie telefónneho čísla

Na domovskej obrazovke ťuknite na položku Ľudia a príslušný kontakt. Ťuknite na

telefónne číslo a podržte ho, ťuknite na položku Kopírovať a potom v textovom poli ťuknite

na položku .

© 2016 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

67