Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Volanie naposledy vytáčaného čísla

background image

Volanie naposledy vytáčaného čísla
Zavolajte svojim priateľom znova, ak ste im čosi zabudli povedať. V zobrazení histórie hovorov

môžete nájsť informácie o hovoroch, ktoré ste uskutočnili a prijali.
1. Ťuknite na položky > História.

2. Ťuknite na meno alebo telefónne číslo.

© 2016 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

68