Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Uskutočnenie konferenčného hovoru

background image

Uskutočnenie konferenčného hovoru
Telefón podporuje konferenčné hovory medzi dvoma alebo viacerými ľuďmi. Maximálny

počet účastníkov sa môže líšiť v závislosti od poskytovateľa sieťových služieb.
1. Zavolajte prvému účastníkovi.

2. Ak chcete volať inému účastníkovi, ťuknite na položku Pridať hovor.

3. Po prijatí nového hovoru účastníkom ťuknite na položku Spojiť hovory.
Ak chcete pridať ďalšie osoby, znova ťuknite na položku Pridať hovor.
Súkromná konverzácia s niektorým účastníkom

Ťuknite na položku Súkromné a meno osoby alebo telefónne číslo. Konferenčný hovor sa

v telefóne podrží. Ostatní účastníci môžu v konferenčnom hovore pokračovať.
Ak sa chcete vrátiť do konferenčného hovoru, ťuknite na položku Spojiť hovory.