Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Používanie rýchlej voľby na volanie obľúbeným kontaktom

background image

Používanie rýchlej voľby na volanie obľúbeným kontaktom
Volajte najdôležitejším kontaktom rýchlo použitím rýchlej voľby.
1. Ťuknite na položku > Rýchla voľba.

2. Ak chcete pridať kontakt k rýchlej voľbe, ťuknite na položku a potom na kontakt, ktorý

chcete pridať.

3. Ak chcete zatelefonovať kontaktu, ktorý ste pridali k rýchlej voľbe, v zobrazení Rýchla

voľba ťuknite na požadovaný kontakt.