Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Otvorenie e-mailu z domovskej obrazovky

background image

Otvorenie e-mailu z domovskej obrazovky
Vďaka dynamickým e-mailových dlaždiciam môžete otvárať e-maily priamo z domovskej

obrazovky.
Na dlaždiciach môžete vidieť počet neprečítaných e-mailov, ako aj to, či ste dostali nový e-

mail.

Na domovskú obrazovku si môžete pripnúť niekoľko schránok. Vyhraďte napríklad jednu

dlaždicu pre obchodné e-maily a inú pre osobné e-maily.
1. Ťuknite na položku Outlook Pošta > .

2. Ťuknite na konto, ktoré chcete pripnúť na domovskú obrazovku, a na položku Pripnúť na

obrazovku Štart.
Vaša schránka sa na domovskej obrazovke zobrazí ako nová dlaždica. Ak si chcete prečítať e-

mail, ťuknite na príslušnú dlaždicu.