Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Przenoszenie zawartości do nowego telefonu Lumia

background image

Przenoszenie zawartości do nowego telefonu Lumia
Jest wiele świetnych sposobów na przeniesienie zdjęć, filmów i innych ważnych materiałów ze

starego telefonu na nowy.
Instrukcje te mogą dotyczyć tylko niektórych modeli i producentów telefonów.
Do przeniesienia materiałów może być konieczne zainstalowanie kilku aplikacji w telefonie. W

zależności od instalowanego oprogramowania i ilości danych do przeniesienia może to chwilę

potrwać.
Nie można przenieść niektórych formatów plików. Dostępne mogą być aplikacje innych firm

umożliwiające przekonwertowanie tych plików na format, który można przenieść.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.microsoft.com/mobile/switch-easy.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

19