Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Personalizowanie ekranu startowego

background image

Personalizowanie ekranu startowego
Spersonalizuj ekran startowy — wybierz zdjęcie w tle i przypnij do ekranu startowego ulubione

aplikacje i inne elementy. Dynamiczne kafelki umożliwiają wyświetlanie między innymi

aktualnych wiadomości, pogody, informacji finansowych bezpośrednio na ekranie startowym

bez otwierania samej aplikacji.
Dodawanie zdjęcia w tle
1.
Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij Wszystkie ustawienia >

Personalizacja > Start.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

36

background image

2. Przełącz opcję Tło na wartość Moje obrazy, a następnie dotknij Przeglądaj.

3. Dotknij zdjęcia, przytnij je według potrzeb, a następnie dotknij .

4. Przełącz opcję Wybierz styl na wartość Rozmieść sąsiadująco lub Obraz na pełnym

ekranie.

Wskazówka: Jeśli w ustawieniach stylu została wybrana opcja Obraz na pełnym

ekranie, można zmienić przezroczystość kafelków. W tym celu przesuń suwak

Przezroczystość kafelków.

Zmiana koloru kafelków

Przesuń palcem od góry ekranu w dół i dotknij Wszystkie ustawienia >

Personalizacja > Kolory oraz koloru.

Wskazówka: Jeśli masz w telefonie konto Microsoft, możesz udostępnić schemat

kolorów, tło i inne ustawienia dla wszystkich swoich urządzeń z systemem Windows.

Przesuń palcem od góry ekranu w dół, dotknij Wszystkie ustawienia > Konta >

Synchronizowanie ustawień, a następnie przełącz opcję Ustawienia synchronizacji

na wartość Włączone . Następnie przełącz opcję Motyw na Wł. .

Przenoszenie kafelków

Dotknij kafelka, przytrzymaj go oraz przeciągnij i upuść w nowej lokalizacji, po czym dotknij

ekranu.

Zmiana rozmiaru i odpinanie kafelka

Aby zmienić rozmiar kafelka, dotknij go i przytrzymaj, a następnie dotknij ikony strzałki.
Kafelki mogą być małe, średnie lub szerokie. Im większy kafelek, tym więcej informacji się w

nim zmieści.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

37

background image

Aby odpiąć kafelek, dotknij go i przytrzymaj, a następnie dotknij . Kafelki to skróty do

aplikacji. Odpięcie kafelka nie oznacza usunięcia aplikacji z telefonu.
Grupowanie kafelków w folderach

Dotknij kafelka i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij i upuść u góry kafelka lub folderu, w

którym chcesz go umieścić. Aby otworzyć aplikację z folderu, dotknij folderu, a następnie

wybranej aplikacji. Aby zmienić nazwę folderu, dotknij jej i przytrzymaj, a następnie wpisz nową

nazwę. Aby usunąć folder, odepnij znajdujące się w nim kafelki.

Przypinanie aplikacji

Przesuń palcem w lewo, aby przejść do menu aplikacji, dotknij aplikacji i ją przytrzymaj, a

następnie dotknij Przypnij do ekranu startowego.

© 2016 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone.

38

background image

Przypinanie kontaktu

Dotknij Kontakty, dotknij kontaktu i przytrzymaj go, a następnie dotknij polecenia Przypnij

do ekranu startowego.
Po przypięciu kontaktu jego aktualizacje będą widoczne na kafelku, a ponadto będzie można

połączyć się z nim bezpośrednio z ekranu startowego.