Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Sterowanie telefonem za pomocą głosu

background image

Sterowanie telefonem za pomocą głosu
Masz zajęte ręce, ale musisz skorzystać z telefonu? Używając swojego głosu, możesz nawiązać

połączenie, wysłać SMS-y, przeprowadzić wyszukiwanie w internecie lub otworzyć aplikację.
W niektórych językach funkcja ta jest niedostępna. Do korzystania z tej funkcji może być

konieczne pobranie pakietu językowego. Aby uzyskać informacje na temat obsługiwanych

języków, otwórz instrukcje dotyczące telefonów z systemem Windows na stronie

support.microsoft.com.
1. Dotknij klawisza Szukaj i przytrzymaj go.

2. Wypowiedz komendę.

Przykład: Aby sprawdzić swój harmonogram, powiedz Otwórz kalendarz.