Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Een telefonische vergadering houden

background image

Een telefonische vergadering houden
Uw telefoon ondersteunt telefonische vergaderingen met twee of meer personen. Het

maximumaantal deelnemers kan per netwerkserviceprovider verschillen.
1. Bel de eerste persoon.

2. Tik op Toevoegen om een andere persoon te bellen.

3. Als de nieuwe oproep wordt beantwoord, tikt u op Oproepen samenvoegen.
Als u nog meer personen wilt toevoegen, tikt u nogmaals op Toevoegen.
Een privégesprek met iemand voeren

Tik op Privé en op de naam of het telefoonnummer van de persoon. De telefonische

vergadering wordt op uw telefoon in de wachtstand geplaatst. De andere personen kunnen

de telefonische vergadering voortzetten.
Als u naar de telefonische vergadering wilt terugkeren, tikt u op Oproepen

samenvoegen.