Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Een e-mailaccount toevoegen of verwijderen

background image

Een e-mailaccount toevoegen of verwijderen
Als u verschillende e-mailadressen gebruikt voor zaken en vrije tijd, is dat helemaal geen

probleem. U kunt meerdere verschillende accounts aan het postvak IN van Outlook op uw

telefoon toevoegen.
Uw eerste account toevoegen

Als u e-mail in uw telefoon wilt instellen, moet u verbinding hebben met internet.
Als u zich hebt aangemeld bij uw Microsoft-account, wordt het gekoppelde Outlook-postvak

automatisch toegevoegd.
1. Tik op Outlook Mail.

2. Tik op Aan de slag > Account toevoegen.

3. Kies uw accounttype en meld u aan.

4. Als u alle gewenste accounts hebt toegevoegd, tikt u op U kunt aan de slag gaan.

© 2016 Microsoft Mobile. Alle rechten voorbehouden.

80

background image

Tip: Afhankelijk van uw e-mailaccount kunt u ook andere items dan alleen e-mail naar

uw telefoon synchroniseren, zoals uw contacten en agenda.

Als uw telefoon uw e-mailinstellingen niet kan vinden, kan geavanceerd deze vinden. Hiervoor

moet u het type van uw e-mailaccount en het adres van uw inkomende en uitgaande

mailservers weten. U kunt deze informatie van uw e-mailserviceprovider krijgen.
Als u meer informatie wilt over het instellen van verschillende e-mailaccounts, gaat u naar

support.microsoft.com en bladert u naar de instructies voor Windows-telefoons.
Later een account toevoegen

Tik op Outlook Mail > > Accounts > Account toevoegen en het accounttype

en meld u aan.

Tip: Als u uw Exchange-e-mail, -contacten en -agenda aan uw telefoon wilt toevoegen,

selecteert u Exchange als uw account, schrijft u uw e-mailadres en wachtwoord van uw

werk en tikt u op Aanmelden.

Uw nieuwe account is aan het postvak IN van Outlook toegevoegd.
Een account verwijderen

Tik op Outlook Mail > > Accounts en het account dat u wilt verwijderen.
U kunt het Outlook-postvak dat aan uw Microsoft-account is gekoppeld, niet verwijderen, Als

u het postvak wilt verwijderen (bijvoorbeeld als u uw telefoon wilt verkopen), moet u uw

telefoon opnieuw instellen. Zorg ervoor dat u van alles wat u nodig hebt een back-up naar

uw Microsoft-account maakt, voordat u uw telefoon opnieuw instelt.