Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Een e-mail verzenden

background image

Een e-mail verzenden
Laat de e-mail zich niet opstapelen. Gebruik uw telefoon om onderweg e-mails te lezen en te

schrijven.
1. Tik op Outlook Mail.

2. Tik in uw postvak IN op .

3. Als u een ontvanger uit uw contactenlijst wilt toevoegen, begint u een naam te schrijven.

U kunt ook het adres schrijven.

Tip: Als u een ontvanger wilt verwijderen, tikt u op de naam en Verwijderen.

4. Schrijf het onderwerp en uw e-mail.

© 2016 Microsoft Mobile. Alle rechten voorbehouden.

82

background image

Tip: Uw telefoon kan u helpen uw e-mail sneller te schrijven. Tijdens het schrijven, stelt

uw telefoon mogelijke volgende woorden voor om uw zin af te maken. Tik op een

suggestie om een woord toe te voegen. Veeg over de suggestie om door de lijst te

bladeren. Deze functie is niet beschikbaar in alle talen.

5. Als u een foto of een bestand als bijlage wilt toevoegen, tikt u op .

Tip: U kunt ook een nieuwe foto maken terwijl u uw e-mail schrijft. Tik op >

Camera, maak een foto en tik op .

6. Tik op om de e-mail te verzenden.