Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Een contactgroep maken, bewerken of verwijderen

background image

Een contactgroep maken, bewerken of verwijderen
U kunt contactgroepen maken om een bericht naar meerdere personen tegelijk te verzenden

of om sociale updates van een groep leden te bekijken. U kunt bijvoorbeeld familieleden aan

dezelfde groep toevoegen, zodat u ze snel met hetzelfde bericht kunt bereiken.
1. Tik op Personen > GROEPEN > .

2. Schrijf een naam voor de groep en tik op .

3. Tik op > Lid toevoegen en een contact. Als u nog een contact wilt toevoegen, tikt u

opnieuw op Lid toevoegen.

Tip: Als u snel meerdere contacten aan de groep wilt toevoegen, tikt u op en op de

selectievakjes naast de namen van de contacten.

© 2016 Microsoft Mobile. Alle rechten voorbehouden.

73

background image

4. Tik op .
Een nieuw groepscontact maken

Tik op Personen > GROEPEN. Tik op de groep, tik op > Lid toevoegen en een

contact.
Een contact uit een groep verwijderen

Tik op Personen > GROEPEN. Tik op de groep en tik vervolgens op het contact en op

Verwijderen uit groep.
De naam van een groep wijzigen

Tik op Personen > GROEPEN. Tik op de groep, tik vervolgens op en de groepsnaam.

Schrijf de nieuwe naam en tik op .
Een contactgroep verwijderen

Tik op Personen > GROEPEN. Tik op de groep en > Verwijderen.