Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Programmu atjaunināšana

background image

Programmu atjaunināšana

Programmu atjauninājumi nodrošina svarīgus kļūdu labojumus un jaunu funkcionalitāti. Lai

izmantotu visas tālruņa iespējas, pārliecinieties, vai programmas ir atjauninātas.
1. Pieskarieties Veikals.

2. Pieskarieties > Lejupielādes un atjauninājumi.

Padoms. Pēc noklusējuma tālrunis automātiski atjaunina programmas, ja ir izveidots

savienojums ar WiFi.

3. Pieskarieties Pārbaudīt, vai nav atjauninājumu: > Atjaunināt visu.
Automātisko atjauninājumu izslēgšana

Pieskarieties pie Veikals > Iestatījumi un pārslēdziet Atjaunināt programmas

automātiski uz Izslēgts .