Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Savienojamības problēmu novēršana

background image

Savienojamības problēmu novēršana

Ja interneta savienojums nedarbojas
• Pārbaudiet mobilo datu savienojumu. Pavelciet no ekrāna augšas uz leju, pieskarieties pie

Visi iestatījumi > Tīkls un bezvadu tīkls > Mobilie sakari un SIM karte un

pārbaudiet, vai Datu savienojums ir pārslēgts uz Ieslēgts .

• Pārbaudiet Wi-Fi savienojumu. Pavelciet ekrānā no augšas uz leju, pieskarieties un turiet

Wi-Fi un pārbaudiet, vai Wi-Fi tīkls ir pārslēgts uz Ieslēgts un ir izveidots

savienojums ar tīklu.

• Pārbaudiet, vai nav ieslēgts enerģijas taupītāja režīms. Pavelciet no ekrāna augšas uz leju

un pieskarieties pie Visi iestatījumi > Sistēma > Enerģijas taupītājs.

• Ja esat ārzemēs, pārbaudiet, vai esat atļāvis viesabonēšanu. Pavelciet no ekrāna augšas uz

leju, pieskarieties pie Visi iestatījumi > Tīkls un bezvadu tīkls > Mobilie sakari un

SIM karte un pārbaudiet, vai Datu viesabonēšanas opcijas ir pārslēgts uz izmantot

viesabonēšanu. Savienojums ar internetu viesabonēšanas laikā, jo īpaši ārzemēs, var

ievērojami palielināt maksu par datu pārraidi.

• Ja esat instalējis jaunus iestatījumus no teksta ziņojuma, atinstalējiet jaunos iestatījumus.

Pieskarieties pie Krātuve > Šī ierīce > Programmas un spēles un jauno iestatījumu

vienumam un pieskarieties Atinstalēt.

© 2016 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

133