Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Satura sūtīšana, izmantojot Bluetooth

background image

Satura sūtīšana, izmantojot Bluetooth
Lai ar draugiem kopīgotu saturu vai sūtītu viņiem uzņemtos fotoattēlus, satura sūtīšanai uz

saderīgām ierīcēm izmantojiet Bluetooth.

Vienlaikus varat izmantot vairākus Bluetooth savienojumus. Piemēram, izmantojot Bluetooth

austiņas, joprojām varat nosūtīt saturu uz citu ierīci.
1. Pārvelciet no ekrāna augšas uz leju, pieskarieties un turiet .

2. Ieslēdziet funkcijas Statuss opciju Ieslēgts .

3. Pieskarieties pie , atlasiet saturu, kas jāsūta, un pieskarieties pie > Bluetooth.
Piemēram, programmā Fotoattēli pieskarieties pie , atlasiet fotoattēlu un pieskarieties pie

> Bluetooth.

4. Pieskarieties ierīcei, lai varētu izveidot savienojumu. Tiek parādītas uztveršanas zonā esošās

Bluetooth ierīces.

5. Ja otrai ierīcei ir nepieciešams piekļuves kods, ierakstiet to. Piekļuves kods, ko varat izveidot

pats, ir jāievada abās ierīcēs. Dažās ierīcēs piekļuves kods ir fiksēts. Detalizētu informāciju

skatiet otrās ierīces lietotāja rokasgrāmatā.
Piekļuves kods ir jāizmanto tikai tad, kad ierīce tiek pievienota pirmo reizi.
Saņemto failu atrašanās vieta ir atkarīga no otrās ierīces. Detalizētu informāciju skatiet otrās

ierīces lietotāja rokasgrāmatā.
Ja otrā ierīce arī ir Lumia tālrunis, saņemtie faili tiek saglabāti to attiecīgajās programmās.

Fotoattēli, piemēram, tiek saglabāti programmā Fotoattēli.