Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Ierīces nosaukuma maiņa

background image

Ierīces nosaukuma maiņa
Varat nomainīt sava tālruņa nosaukumu, lai varētu to viegli identificēt, kad tiek veidots

savienojums ar citām ierīcēm, izmantojot Bluetooth.
1. Pārvelciet no ekrāna augšas uz leju un pieskarieties pie Visi iestatījumi > Sistēma >

Par > Rediģēt nosaukumu.

2. Mainiet noklusējuma nosaukumu uz sev vēlamu. Parasti noklusējuma nosaukums ir

Windows Phone.
Tālruņa Bluetooth nosaukums ir vienāds ar tā ierīces nosaukumu.