Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Skata ekrāna iestatījumu maiņa

background image

Skata ekrāna iestatījumu maiņa
Skata ekrānā var viegli pārbaudīt laiku un citu saturu pat tad, ja ekrāns ir gaidīšanas režīmā.
Ne visi tālruņi atbalsta dažus skata ekrāna iestatījumus.
1. Pavelciet no ekrāna augšas uz leju un pieskarieties pie Visi iestatījumi >

Papildiespējas > Skata ekrāns.

2. Ieslēdziet funkcijas Režīms opciju Vienmēr ieslēgts.
Fona attēla pievienošana skata ekrānā

Ja bloķētam ekrānam ir iestatīts fona fotoattēls, varat iestatīt, lai tas būtu redzams arī skata

ekrānā. Pavelciet no ekrāna augšas uz leju, pieskarieties pie Visi iestatījumi >

Papildiespējas > Skata ekrāns, un pārslēdziet Fona fotoattēls uz .
Nakts režīma ieslēgšana

Pavelciet uz leju no ekrāna augšdaļas, pieskarieties pie Visi iestatījumi >

Papildiespējas > Skata ekrāns un mainiet Nakts režīms iestatījumu pēc saviem ieskatiem.

Vispirms atlasiet skata ekrāna teksta krāsu vai uz noteiktu laiku pilnībā paslēpiet skata ekrānu.

Pēc tam iestatiet laiku, kad jāaktivizē nakts režīms.