Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Bloķēšanas ekrāna personalizēšana

background image

Bloķēšanas ekrāna personalizēšana
Mainiet bloķēšanas ekrānu atbilstoši vajadzībām. Varat, piemēram, uzlikt savu iecienīto

fotoattēlu kā fonu.

© 2016 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

36

background image

Fona fotoattēla pievienošana

Pārvelciet no ekrāna augšas uz leju un pieskarieties pie Visi iestatījumi >

Personalizēšana > Bloķēšanas ekrāns. Pārslēdziet Fons uz Mans attēls un pieskarieties pie

Pārlūkot. Atlasiet fotoattēlu, pielāgojiet to, lai tas labi iederētos, un pieskarieties pie .
Fona fotoattēla maiņa

Pārvelciet no ekrāna augšas uz leju un pieskarieties pie Visi iestatījumi >

Personalizēšana > Bloķēšanas ekrāns. Pieskarieties Pārlūkot, atlasiet fotoattēlu, pielāgojiet

to, lai tas labi iederētos, un pieskarieties .

Padoms. Varat arī izvēlēties programmu, ar ko parādīt informāciju bloķēšanas ekrānā,

vai uzturēt tajā Bing mainīgos fotoattēlus. Vienkārši mainiet Fons iestatījumus atbilstoši

vajadzībām.

Izlemiet, kuras programmas parāda paziņojumus bloķēšanas ekrānā

Varat izvēlēties, kādus programmu paziņojumus, piemēram, neatbildētos zvanus vai jaunās

ziņas, vēlaties redzēt bloķēšanas ekrānā. Lai izvēlētos programmu detalizēta statusa rādīšanai

bloķēšanas ekrānā, pārvelciet no augšas uz leju, pieskarieties pie Visi iestatījumi >

Personalizēšana > Bloķēšanas ekrāns un zem Izvēlieties programmu detalizēta statusa

rādīšanai atlasiet programmu. Lai izvēlētos programmu ātrā statusa rādīšanai bloķēšanas

ekrānā zem Izvēlieties programmas ātrā statusa rādīšanai, pieskarieties vienai no viettura

ikonām un atlasiet programmu.

Piemērs. Ja atlasiet Ziņapmaiņa detalizēto statusu, varat lasīt savus jaunos ziņojumus

un skatīt to informāciju bloķēšanas ekrānā. Ja atlasāt ātro statusu, paziņojumi bloķēšanas

ekrānā norāda tikai nelasīto ziņojumu skaitu.

Izpildītāja rādīšana mūzikas atskaņošanas laikā

Nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu tālruņa malā.

© 2016 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

37