Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Paslēpiet navigācijas joslu, kad tā vairs nav nepieciešama

background image

Paslēpiet navigācijas joslu, kad tā vairs nav nepieciešama
Visiem Lumia tālruņiem apakšdaļā ir 3 taustiņi:atpakaļatkāpes, sākuma un meklēšanas

taustiņš.Varat paslēpt šo navigācijas joslu no sākuma ekrāna, kad tā nav nepieciešama.
Ne visi tālruņi atbalsta navigācijas joslas slēpšanu.Pieejamību skatiet vietnē

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Lai sākuma ekrānā slēptu navigācijas joslu, kad tā nav nepieciešama, pārvelciet no ekrāna

apakšdaļas uz augšu.Lai navigācijas josla atkal tiktu rādīta, pārvelciet augšup.

Navigācijas joslas krāsas maiņa

Varat mainīt navigācijas joslas krāsu, lai tā labāk izceltos vai atbilstu dizainam.Pavelciet no

ekrāna augšas uz leju, pieskarieties pie Visi iestatījumi > Personalizēšana > Krāsas un

pārslēdziet Lietot krāsu navigācijas joslā uz Ieslēgts .