Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Pārslēgšanās starp skatiem un programmām

background image

Pārslēgšanās starp skatiem un programmām
Ne visas programmas ir pieejamas sākuma ekrānā — pārvelciet uz programmu izvēlni, lai

atrastu konkrēto programmu. Vai arī pārbaudiet, kuras programmas tālrunī jau darbojas, un

pārslēdzieties starp tām.
Lai skatītu visas tālrunī pieejamās programmas, sākuma ekrānā vienkārši pārvelciet pa kreisi.

Lai atgrieztos sākuma ekrānā, pārvelciet pa labi.

© 2016 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

22

background image

Padoms. Lai ātri atrastu programmu, programmu izvēlnē pieskarieties jebkuram burtam

un pēc tam izvēlnē pieskarieties vajadzīgās programmas pirmajam burtam vai rakstzīmei.

Atvērtu programmu skatīšana, pārslēgšanās starp tām un aizvēršana

Lai skatītu atvērtās programmas, pieskarieties atpakaļatkāpes taustiņam un turiet to. Lai

pārslēgtu programmu, pieskarieties vajadzīgajai programmai. Lai aizvērtu programmu, kas

jums vairs nav nepieciešamas, pieskarieties pie programmas augšējā labajā stūrī.

Naviģēšana pa iestatījumu izvēlni

Pārvelciet no ekrāna augšas uz leju un pieskarieties pie Visi iestatījumi. Lai atvērtu

iestatījumu grupu, pieskarieties jebkuram iestatījumu grupas nosaukumam un atlasiet

nepieciešamo grupu. Lai atrastu konkrētu iestatījumu, pieskarieties meklēšanas joslai ekrāna

augšpusē un sāciet ievadīt iestatījuma nosaukumu.

© 2016 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

23