Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Signāla iestatīšana

background image

Signāla iestatīšana
Tālruni var izmantot kā modinātāju un pat iestatīt savu iecienītāko dziesmu kā modinātāja

zvana signālu.

© 2016 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

51

background image

1. Pieskarieties Modinātājs un pulkstenis > .

2. Iestatiet laiku un pieskarieties pie .

3. Aizpildiet pārējo modinātāja detalizēto informāciju un pieskarieties pie .

Padoms. Vai esat noguris no pārmērīgas niekošanās ar tālruni? Pieskarieties meklēšanas

taustiņam un turiet, pēc tam pasakiet līdzeklim Cortana, kad ir nepieciešams

modinātājs.

Lai modinātāja signāls atskanētu, tālrunim ir jābūt ieslēgtam.

Padoms. Varat ātri skatīt nākamā aktīvā signāla laiku, ja esat lietotni Modinātājs un

pulkstenis piespraudis sākuma ekrānam. Elementa lielumam ir jābūt vismaz vidējam.

Iecienītākās dziesmas izmantošana par modinātāja zvana signālu

Pievienojiet tālruni datoram, izmantojot USB kabeli, un izmantojiet datora failu pārvaldnieku,

lai vēlamo dziesmu pārvietotu uz tālruņa mapi Mūzika. Lai dziesmu iestatītu kā modinātāja

signālu, pieskarieties pie Modinātājs un pulkstenis > > Skaņa > Izvēlēties no manas

mūzikas > Šī ierīce > Mūzika un atlasiet dziesmu modinātāja signālam.
Varat arī izvēlēties OneDrive augšupielādētu mūziku.
Dziesmu var izmantot kā zvana signālu, ja tā nav aizsargāta ar digitālo tiesību pārvaldību (DRM)

un tās lielums ir līdz 30 MB.
Datorā jābūt instalētai operētājsistēmai Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10

vai jaunākai versijai.
Signāla atlikšana

Ja nevēlaties celties uzreiz pēc tam, kad ir atskanējis modinātāja signāls, pieskarieties Atlikt.

Pirms atlikšanas varat mainīt atlikšanas laiku.
Signāla izslēgšana

Pieskarieties pie Modinātājs un pulkstenis un pārslēdziet signālu uz Izslēgts .

© 2016 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

52

background image

Signāla dzēšana

Pieskarieties modinātājam un dzēst.