Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Manuāla laika un datuma atjaunināšana

background image

Manuāla laika un datuma atjaunināšana
Ja nevēlaties, lai tālrunis automātiski atjaunina laiku un datumu, varat tos iestatīt arī manuāli.
1. Pārvelciet no ekrāna augšas uz leju un pieskarieties pie Visi iestatījumi > Laiks un

valoda > Datums un laiks.

2. Ieslēdziet funkcijas Automātiski iestatīt datumu un laiku opciju Izslēgts un rediģējiet

laiku un datumu.

3. Pārslēdziet Automātiska laika joslas iestatīšana uz Izslēgts un mainiet Laika josla

iestatījumu.

Padoms. Lai mainītu datumu rādīšanas veidu, pārvelciet no ekrāna augšas uz leju,

pieskarieties pie Visi iestatījumi > Laiks un valoda > Reģions > Reģionālais

formāts, izvēlieties savu reģionu un restartējiet tālruni.

Mainiet pulksteni uz 24 stundu formātu

Pārvelciet no ekrāna augšas uz leju un pieskarieties pie Visi iestatījumi > Laiks un

valoda > Datums un laiks. Ieslēdziet funkcijas 24 stundu formāta pulkstenis opciju Ieslēgts

.

Automātiska laika un datuma atjaunināšana

Pārvelciet no ekrāna augšas uz leju un pieskarieties pie Visi iestatījumi > Laiks un

valoda > Datums un laiks. Ieslēdziet funkcijas Automātiski iestatīt datumu un laiku opciju

Ieslēgts .
Automātiska laika joslas atjaunināšana ceļojot

Pārvelciet no ekrāna augšas uz leju un pieskarieties pie Visi iestatījumi > Laiks un

valoda > Datums un laiks. Ieslēdziet funkcijas Automātiska laika joslas iestatīšana opciju

Ieslēgts .