Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Ērtāka tālruņa lietošana

background image

Ērtāka tālruņa lietošana
Palieliniet fontus un padariet ekrāna saturu vieglāk saskatāmu. Varat arī lietot savu tālruni ar

teletaipu.
Fonta lieluma maiņa
1.
Pārvelciet no ekrāna augšas uz leju, pieskarieties pie Visi iestatījumi >

Vieglpiekļuve.

2. Pieskarieties pie Papildu opcijas un velciet Teksta mērogošana slīdni.
Liela kontrasta ieslēgšana

Pārvelciet no ekrāna augšas uz leju, pieskarieties Visi iestatījumi > Vieglpiekļuve >

Augsts kontrasts un pārslēdziet Liels kontrasts uz Ieslēgts .
Ekrāna satura palielināšana

Pārvelciet no ekrāna augšas uz leju, pieskarieties Visi iestatījumi > Vieglpiekļuve >

Lupa un pārslēdziet Ekrāna lupa uz Ieslēgts . Lai palielinātu ekrānu, ar 2 pirkstiem divreiz

pieskarieties ekrānam. Kad lietojat ekrāna satura palielināšanas funkciju, izmantojiet 2 pirkstus,

lai pārvietotos pa ekrānu. Lai pārtrauktu ekrāna satura palielināšanas funkcijas lietošanu, ar

2 pirkstiem divreiz pieskarieties ekrānam.

Tālruņa lietošana ar teletaipu

Pārvelciet no ekrāna augšas uz leju, pieskarieties Visi iestatījumi > Vieglpiekļuve >

Papildu opcijas un pārslēdziet TTY režīms uz Pilna funkcionalitāte.
Pieejamie teletaipa režīmi var atšķirties atkarībā no tīkla pakalpojumu sniedzēja.