Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Fotoattēlu un cita satura saglabāšana pakalpojumā OneDrive

background image

Fotoattēlu un cita satura saglabāšana pakalpojumā OneDrive

Pakalpojumā OneDrive varat augšupielādēt tālrunī saglabātos failus, lai tiem ērti piekļūtu

tālrunī, planšetdatorā un datorā.
Lai izveidotu savienojumu ar pakalpojumu OneDrive, ir nepieciešams Microsoft konts.
Pēc noklusējuma tālrunis automātiski augšupielādē turpmākos fotoattēlus un video

OneDrive. Ja vēlaties saglabāt OneDrive arī agrāk uzņemtus fotoattēlus, ielādējiet tos manuāli.

Fotoattēla manuāla ielāde uz OneDrive
1.
Pieskarieties OneDrive.

2. Pieskarieties pie > Fotoattēli, atlasiet fotoattēlu, ko vēlaties ielādēt, un pieskarieties

pie .
Automātiskās augšupielādes ieslēgšana

Pieskarieties pie OneDrive > > Iestatījumi > Kameras augšupielāde un ieslēdziet

Kameras augšupielāde .

© 2016 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

32

background image

Faila saglabāšana pakalpojumā OneDrive

Pieskarieties pie OneDrive > > Šī ierīce , atlasiet failu, ko vēlaties ielādēt, un

pieskarieties pie .
Strādājot ar Word, Excel vai PowerPoint dokumentu, faili automātiski tiek saglabāti

OneDrive. Varat turpināt ar dokumentiem strādāt tieši no vietas, kur palikāt, turklāt varat

izmantot jebkuru ar savu Microsoft kontu savienoto ierīci, vienkārši atverot to no OneDrive.

Padoms. Varat arī augšupielādēt atmiņas kartē saglabātos failus. Pieskarieties pie

OneDrive > > SD karte, atlasiet failu, ko vēlaties augšupielādēt. Ne visi tālruņi

atbalsta atmiņas karti. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/

support/wpfeatures.

Faila saglabāšana tālrunī no pakalpojuma OneDrive

Pieskarieties OneDrive, pārlūkojiet mapi, kur atrodas fails, un pieskarieties pie . Atlasiet

lejupielādējamo failu, pieskarieties pie un saglabājiet failu vajadzīgajā mapē.
Varat viegli atrast lejupielādētos failus programmā Failu pārlūks.