Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Zvanu pāradresēšana starp SIM kartēm

background image

Zvanu pāradresēšana starp SIM kartēm
Pāradresējiet zvanus no vienas savas SIM uz otru, izmantojot Smart dual SIM — kad kāds jums

zvana uz vienu SIM, kamēr sarunājaties ar kādu, izmantojot otru SIM, varat pārvaldīt abu SIM

karšu zvanus tāpat, it kā jūs lietotu tikai vienu SIM.

© 2016 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

57

background image

Ne visi tālruņi atbalsta dubulto SIM. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/

support/wpfeatures.
Lai mainītu zvanu iestatījumus, izmantojot divas SIM, ir jāievieto abas SIM kartes.
Lai iegūtu informāciju par šī pakalpojuma pieejamību, sazinieties ar tīkla pakalpojumu

sniedzēju.
1. Pārvelciet no ekrāna augšas uz leju un pieskarieties pie Visi iestatījumi >

Papildiespējas > Smart dual SIM.

2. Lai atlasītu, kā veikt zvanu pāradresāciju no vienas SIM uz otru, nomainiet Smart dual

SIM iestatījumu.

3. Ierakstiet savu SIM tālruņu numurus un pieskarieties Labi.

4. Pieskarieties pie Tīkla pakalpojumi, lai piekļūtu pārējiem zvanu iestatījumiem.