Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Atrašanās vietas pakalpojumu ieslēgšana

background image

Atrašanās vietas pakalpojumu ieslēgšana

Izmantojiet Kartes, lai noskaidrotu, kur atrodaties, un saglabātu savu atrašanās vietu

uzņemtajos fotoattēlos. Dažas programmas var izmantot informāciju par jūsu atrašanās vietu,

lai piedāvātu plašāku pakalpojumu klāstu.
1. Pārvelciet no ekrāna augšas uz leju un pieskarieties pie Visi iestatījumi >

Konfidencialitāte > Atrašanās vieta.

2. Pārslēdziet Atrašanās vieta uz Ieslēgts .

Padoms. Varat izvēlēties programmas, kas var izmantot jūsu atrašanās vietu. Pie

Izvēlieties programmas, kuras var izmantot jūsu atrašanās vietas informāciju

pieskarieties vajadzīgajām programmām.