Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Fotoattēla uzņemšana

background image

Fotoattēla uzņemšana
Uzņemiet asus un košus fotoattēlus, lai vislabākos mirkļus saglabātu savā fotoalbumā.

1. Pieskarieties pie Kamera.

Padoms. Ja tālrunim ir kameras taustiņš, lai ātri ieslēgtu kameru, kad tālrunis ir bloķēts,

nospiediet un dažas sekundes turiet nospiestu kameras taustiņu.
Padoms. Lai atvērtu kameru, izmantojot programmu Cortana, pieskarieties meklēšanas

taustiņam , pieskarieties pie , izrunājiet Atvērt kameru un izpildiet norādījumus.

© 2016 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

81

background image

Programma Cortana nav pieejama visos reģionos un valodās. Informāciju par

atbalstītajiem reģioniem un valodām skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/

support/cortanaregions.

2. Lai tuvinātu vai tālinātu, virziet pirkstus prom vienu no otra vai kopā. Ne visi tālruņi atbalsta

kameras tālummaiņu. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures.

Padoms. Lai skatītu iestatījumus, turot tālruni portreta vai ainavas režīmā, velciet pa

kreisi. Lai mainītu iestatījumu, bīdiet pirkstu augšup vai lejup pa slīdni. Lai aizvērtu

iestatījumus, velciet pa labi.

3. Lai fokusētu kameru uz konkrētu objektu, ekrānā pieskarieties objektam. Ne visi tālruņi

atbalsta kameras fokusu. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures.

Padoms. Ja tālrunim ir kameras taustiņš, lai fokusētu, nospiediet un dažas sekundes

turiet līdz pusei nospiestu kameras taustiņu. Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet kameras

taustiņu pilnībā.

4. Lai fotografētu, pieskarieties .
Lai skatītu tikko uzņemto fotoattēlu, ekrāna stūrī pieskarieties apļveida sīktēlam. Fotoattēls

tiek saglabāts šeit: Fotoattēli.

Padoms. Lai ekrānu varētu labāk saskatīt, neaizsedziet gaismas sensoru. Ne visi tālruņi

atbalsta gaismas sensoru. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/

support/wpfeatures.

Lietojot zibspuldzi, ievērojiet drošu distanci. Neizmantojiet zibspuldzi, fotografējot cilvēkus

vai dzīvniekus nelielā attālumā. Fotografējot neaizsedziet zibspuldzi.