Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Interneta savienojumu norādīšana

background image

Interneta savienojumu norādīšana

Ja tīkla pakalpojumu sniedzējs iekasē maksu par izmantotajiem datiem, varat mainīt WiFi un

mobilo datu iestatījumus, lai samazinātu datu izmaksas. Viesabonēšanai un lietošanai mājās

varat izmantot dažādus iestatījumus.

Svarīgi! Izmantojiet šifrēšanu, lai palielinātu Wi-Fi savienojuma drošību. Šifrēšanas

izmantošana samazina risku, ka citi lietotāji varēs piekļūt jūsu datiem.

Wi-Fi savienojuma lietošana parasti ir ātrāka un lētāka nekā mobilo datu savienojums. Ja ir

pieejami gan Wi-Fi, gan mobilo datu savienojums, jūsu tālrunis izmanto Wi-Fi savienojumu.
1. Ekrānā pārvelciet no augšas uz leju, pieskarieties un turiet Wi-Fi.

2. Pārslēdziet Wi-Fi tīkls uz Ieslēgts .

3. Izvēlieties savienojumu, kuru vēlaties lietot.
Mobilo datu savienojuma lietošana

Pavelciet no ekrāna augšas uz leju, pieskarieties pie Visi iestatījumi > Tīkls un bezvadu

tīkls > Mobilie sakari un SIM karte un pārslēdziet Datu savienojums uz Ieslēgts .
Mobilo datu savienojuma lietošana viesabonēšanas laikā

Pārvelciet no ekrāna augšas uz leju un pieskarieties pie Visi iestatījumi > Tīkls un

bezvadu tīkls > Mobilie sakari un SIM karte. Pēc tam pārslēdziet Datu viesabonēšanas

opcijas uz izmantot viesabonēšanu.
Savienojums ar internetu viesabonēšanas laikā, jo īpaši ārzemēs, var ievērojami palielināt

maksu par datu pārraidi.

Padoms. Lai sekotu datu lietojumam, pavelciet no ekrāna augšas uz leju un pieskarieties

pie Visi iestatījumi > Tīkls un bezvadu tīkls > Datu lietojums.