Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Taustiņu un ekrāna bloķēšana

background image

Taustiņu un ekrāna bloķēšana

Lai izvairītos no nejauša zvana veikšanas, kad tālrunis ir ievietots kabatā vai somā, varat bloķēt

taustiņus un ekrānu. Var arī iestatīt taustiņu un ekrāna automātisko bloķēšanu.
Lai bloķētu taustiņus un ekrānu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
Taustiņu un ekrāna atbloķēšana

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un velciet bloķēšanas ekrānu uz augšu.

Padoms. Ja varat paslēpt navigācijas joslu, varat arī bloķēt taustiņus un ekrānu, divreiz

pieskaroties joslai. Lai ieslēgtu šo līdzekli, pārvelciet uz leju no ekrāna augšdaļas,

pieskarieties pie Visi iestatījumi > Personalizēšana > Bloķēšanas ekrāns un

ieslēdziet Lai izslēgtu ekrānu, veiciet dubultskārienu pie navigācijas joslas . Ne visi

tālruņi atbalsta navigācijas joslas slēpšanu. Pieejamību skatiet vietnē

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Taustiņu un ekrāna automātiskas bloķēšanas iestatīšana

Sākuma ekrānā pārvelciet no ekrāna augšas uz leju, pieskarieties pie Visi iestatījumi >

Personalizēšana > Bloķēšanas ekrāns un sadaļā Ekrāns izslēdzas pēc atlasiet laika ilgumu,

pēc kura taustiņi un ekrāns tiek automātiski bloķēti.