Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Zvanu pāradresēšana uz citu tālruni

background image

Zvanu pāradresēšana uz citu tālruni
Ja nevarat atbildēt uz zvanu, varat pāradresēt ienākošos zvanus uz citu tālruņa numuru.
Lai iegūtu informāciju par šīs funkcijas pieejamību, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.
1. Pārvelciet no ekrāna augšas uz leju un pieskarieties pie Visi iestatījumi >

Papildiespējas > Tīkla pakalpojumi.

2. Ja tālrunim ir divas SIM kartes, pieskarieties pie 1. SIM karte vai 2. SIM karte. Ne visi tālruņi

atbalsta dubulto SIM. Pieejamību skatiet vietnē www.microsoft.com/mobile/support/

wpfeatures.

3. Mainiet iestatījumus izvēlnē Zvanu pāradresācija.

© 2016 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

64

background image

Atkarībā no jūsu tālruņa modeļa varat iestatīt atšķirīgas iespējas dažādām situācijām,

piemēram, situācijai, kad nevarat atbildēt vai kad runājat pa tālruni.

Padoms. Lai pārbaudītu, vai tiek lietota zvanu pāradresācija, sameklējiet ikonu ekrāna

augšdaļā.
Padoms. Ja tālrunim ir divas SIM kartes, varat pāradresēt zvanus no vienas SIM kartes

uz otru. Tādējādi, kad kāds jums zvana uz vienu SIM, kamēr sarunājaties ar kādu,

izmantojot otru SIM, varat pārvaldīt abu SIM karšu zvanus tāpat, it kā jūs lietotu tikai

vienu SIM. Pieskarieties pie Visi iestatījumi > Papildiespējas > Doties uz Smart

dual SIM iestatījumu sadaļu > un vajadzīgās opcijas.