Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Zvana gaidīšanas funkcijas izmantošana

background image

Zvana gaidīšanas funkcijas izmantošana
Vai saņemat citu zvanu, kamēr jau runājat pa tālruni? Ar zvana gaidīšanas funkcijas palīdzību

varat atbildēt uz vienu no zvaniem, bet otru zvanu aizturēt.
Pirmā zvana aizturēšana un atbildēšana uz jaunu zvanu

Pieskarieties Atbildēt.
Pirmā zvana beigšana un atbildēšana uz jaunu zvanu

Pieskarieties Beigt zvanu un atbildēt.
Jaunā zvana ignorēšana

Pieskarieties Ignorēt.
Viena zvana aizturēšana un cita zvana veikšana

Pieskarieties pie Aizturēt > Pievienot zvanu un zvaniet vēlamajai personai.
Pārslēgšanās starp zvaniem

Pieskarieties Pieskarieties, lai pārslēgtu.
Zvanu gaidīšanas izslēgšana

Pārvelciet no ekrāna augšas uz leju, pieskarieties pie Visi iestatījumi > Papildiespējas >

Tīkla pakalpojumi. Ja jūsu tālrunim ir divas SIM, pieskarieties vajadzīgajai SIM. Pārslēdziet

Zvanu gaidīšana uz Izslēgts .