Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Atbildēšana uz zvanu, nosūtot īsziņu

background image

Atbildēšana uz zvanu, nosūtot īsziņu
Ja konkrētajā brīdī nevarat sarunāties, zvanītājam var atbildēt, nosūtot īsziņu.
1. Kad kāds jums zvana, pieskarieties pie Atbildēt ar īsziņu.

2. Pieskarieties pie kādas no iepriekš uzrakstītajām īsziņām vai pie Rakstīt ziņu... un rakstiet

savu īsziņu.
Īsziņas atbildes ieslēgšana vai izslēgšana

Pavelciet no ekrāna augšas uz leju, pieskarieties pie Visi iestatījumi > Sistēma >

Tālrunis un pārslēdziet Atbildēšana ar īsziņu uz Ieslēgts vai Izslēgts .
Sākotnēji uzrakstītas īsziņas rediģēšana

Pavelciet no ekrāna augšas uz leju, pieskarieties pie Visi iestatījumi > Sistēma >

Tālrunis > Rediģēt atbildes un rediģējiet vēlamo atbildi.