Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Kontaktpersonas meklēšana

background image

Kontaktpersonas meklēšana
Ja ar kontaktpersonu ir jāsazinās ātri, nav jāritina visu kontaktpersonu saraksts.

Kontaktpersonu sarakstā varat meklēt konkrētu burtu vai rakstzīmi vai pāriet uz to. Varat arī

izmantot balss komandu, lai kontaktpersonai zvanītu vai nosūtītu ziņojumu.
1. Pieskarieties Personas > KONTAKTPERSONAS.

2. Pieskarieties Meklēšana un sāciet rakstīt vārdu. Kad rakstāt, saraksts tiek filtrēts.

Padoms. Piespraudiet savas vissvarīgākās kontaktpersonu vai kontaktpersonu grupas

sākuma ekrānam. Pieskarieties un turiet kontaktpersonu un pieskarieties Piespraust

sākuma ekrānam.

Pāriešana pie burta vai rakstzīmes kontaktpersonu sarakstā

Kontaktpersonu sarakstā pa kreisi pieskarieties jebkuram burtam un pēc tam izvēlnē —

pieskarieties vajadzīgā vārda pirmajam burtam vai rakstzīmei.

© 2016 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

68

background image

Cortana izmantošana, lai zvanītu vai sūtītu ziņojumu

Jebkurā skatā pieskarieties un turiet meklēšanas taustiņu , sakiet Zvans vai Rakstīt un

kontaktpersonas vārdu.