Microsoft Lumia 650 Dual SIM Palīdzība

background image

Lietotāja rokasgrāmata

Lumia ar operētājsistēmu

Windows 10 Mobile

1.1. izdevums LV

background image

Par šo lietotāja rokasgrāmatu

Šī rokasgrāmata ir jūsu programmatūras laidiena lietotāja rokasgrāmata.

Svarīgi! Pirms ierīces lietošanas izlasiet svarīgu informāciju par drošu ierīces un

akumulatoru lietošanu. Šī informācija ir pieejama ierīces vai drukātās lietotāja

rokasgrāmatas sadaļās “Jūsu drošībai” un “Informācija par izstrādājumu un drošību”,

vietnē www.microsoft.com/mobile/support vai ierīcē iebūvētajā lietotāja

rokasgrāmatā. Lai uzzinātu, kā sākt lietot jauno ierīci, izlasiet drukāto lietotāja

rokasgrāmatu.

Lai skatītu tiešsaistes lietotāja norādījumus, video, papildinformāciju un problēmu risināšanas

palīdzību, dodieties uz support.microsoft.com un pārlūkojiet līdz instrukcijām Windows

tālruņiem.
Varat arī skatīt atbalsta videoklipus vietnē www.youtube.com/lumiasupport.
Turklāt tālrunī ir pieejama lietotāja rokasgrāmata — tā vienmēr ir līdzās un pieejama, kad tas

nepieciešams. Lai atrastu atbildes uz saviem jautājumiem un saņemtu noderīgus padomus,

pieskarieties Lumia Palīdzība+padomi. Ja esat jauns Lumia lietotājs, skatiet sadaļu

jaunajiem lietotājiem.
Informāciju par Microsoft paziņojumu par konfidencialitāti skatiet vietnē aka.ms/privacy.

© 2016 Microsoft Mobile. Visas tiesības aizsargātas.

2