Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Žvilgtelėjimo ekrano parametrų keitimas

background image

Žvilgtelėjimo ekrano parametrų keitimas
Naudodami žvilgtelėjimo ekraną galite lengvai sužinoti, kiek valandų ir kitą turinį, net ekranui

veikiant laukimo režimu.
Ne visi telefonai palaiko kai kuriuos žvilgtelėjimo ekrano parametrus.
1. Braukite žemyn nuo ekrano viršaus ir bakstelėkite Visi parametrai > Papildoma >

Žvilgtelėjimo ekranas.

2. Perjunkite Režimas į Visada įjungta.
Foninės nuotraukos įtraukimas į žvilgtelėjimo ekraną

Jei nustatėte užrakto ekrano foninę nuotrauką, galite nustatyti, kad ji būtų rodoma ir

žvilgtelėjimo ekrane. Braukite žemyn nuo ekrano viršaus, bakstelėkite Visi parametrai >

Papildoma > Žvilgtelėjimo ekranas ir įjunkite Fono nuotrauka .

Nakties režimo įjungimas

Braukite žemyn nuo ekrano viršaus ir bakstelėkite Visi parametrai > Papildoma >

Žvilgtelėjimo ekranas, tada pasirikite pageidaujamą Nakties režimas parametrą. Pirmiausia,

pasirinkite teksto spalvą žvilgtelėjimo ekrane arba visiškai paslėpkite žvilgtelėjimo ekraną tam

tikru laikotarpiu. Tada nustatykite laiką, kuriuo norite įjungti nakties režimą.