Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Prijenos sadržaja pomoću Microsoftova računa

background image

Prijenos sadržaja pomoću Microsoftova računa
Ako je vaš stari telefon Lumia, najlakši način prijenosa kontakata, kalendara i tekstualnih

poruka na novi telefon Lumia je Microsoftov račun.
Provjerite ima jeste li postavili Microsoftov račun na starom i novom telefonu Lumia.
1. Na starom telefonu provjerite je li sav sadržaj koji želite prebaciti na novi telefon sigurnosno

kopiran
Da biste saznali više o sigurnosnom kopiranju telefona, idite na support.microsoft.com i

pročitajte upute za telefone sa sustavom Windows.
2. Na novom telefonu Lumia, da biste se prijavili u Microsoftov račun, s vrha zaslona prevucite

prema dolje, dodirnite Sve postavke > Računi > Vaša e-pošta i računi > Prijavite se

pomoću Microsoftova računa i slijedite upute prikazane na zaslonu.
Sadržaj za koji je stvorena sigurnosna kopija automatski se prenosi na novi telefon Lumia.

Savjet: Također možete prenijeti fotografije, videozapise ili druge datoteke sa starog

telefona na novi telefon Lumia. Na starom telefonu dodajte željene datoteke na

OneDrive.