Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Sadržaj

background image

Sadržaj

Za vašu sigurnost

5

Prvi koraci

6

Uključivanje telefona

6

Zaključavanje tipki i zaslona

7

Punjenje telefona

7

Vaša prva Lumia?

10

Saznajte više o telefonu

10

Konfiguriranje telefona

10

Ažuriranje aplikacija

11

Istraživanje pločica, aplikacija i

postavki

11

Navigacija unutar aplikacije

14

Upotreba dodirnog zaslona

15

Tipke za natrag, pokretanje i

pretraživanje

17

Prebacivanje na novi telefon Lumia

18

Osnove

22

Što je novo u ovom izdanju?

22

Upoznavanje telefona

22

Računi

30

Prilagodba telefona

35

Cortana

42

Pristupačnost

44

Izrada snimke zaslona

45

Produžavanje trajanja baterije

45

Ušteda troškova podatkovnog

roaminga

47

Pisanje teksta

48

Sat i kalendar

53

Upotreba dva SIM-a

58

Pregledavanje SIM aplikacija

60

Trgovina

60

Osobe i poruke

64

Pozivi

64

Kontakti

68

Društvene mreže

72

Poruke

74

E-pošta

78

Fotoaparat

83

Brzo otvaranje kamere

83

Osnove kamere

83

Napredna fotografija

86

Fotografije i videozapisi

87

Karte i navigacija

90

Uključivanje lokacijskih usluga

90

Pronalaženje lokacije

90

Dobivanje uputa do određenog

mjesta

91

Preuzimanje karte na telefon

91

Načini određivanja položaja

92

Internet

93

Određivanje internetskih veza

93

Povezivanje računala s webom

93

Učinkovita upotreba podatkovnog

plana

94

Web-preglednik

94

Pretraživanje weba

97

Zatvaranje internetskih veza

97

Otklanjanje poteškoća s

internetskom vezom

97

Korisnički priručnik

Lumia sa sustavom Windows 10 Mobile

© 2016 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

3

background image

Zabava

99

Gledanje i slušanje

99

FM radio

102

Sinkronizacija glazbe i videozapisa

između telefona i računala

103

Igre

104

Aplikacije i usluge za život sa stilom

106

Ured

109

Rad s programom Word

109

Rad s programom Excel

110

Rad s programom PowerPoint

110

Stvaranje bilješke u programu

OneNote

111

Pristup datotekama sustava Office

kroz OneDrive

112

Upotreba telefona kao da je računalo

uz Continuum

112

Spajanje uređaja uz Continuum

113

Rad sa značajkom Continuum

114

Upotreba kalkulatora

114

Upravljanje telefonom i

povezivost

116

Ažuriranje softvera telefona

116

Upotreba sigurne VPN veze

117

Wi-Fi

117

NFC

118

Bluetooth

120

Memorija i pohranjivanje

122

Kopiranje sadržaja između telefona i

računala

125

Sigurnost

127

Novčanik

132

Pristupni kodovi

133

Otklanjanje poteškoća s

povezivanjem

134

Ako telefon ne reagira

135

© 2016 Microsoft Mobile. Sva prava pridržana.

4