Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Dodavanje ili brisanje kontakta

background image

Dodavanje ili brisanje kontakta
Neka prijatelji budu uz vas. Spremite njihove telefonske brojeve i druge podatke u aplikaciju

Osobe.
Dodavanje kontakta
1.
Dodirnite Osobe > KONTAKTI > .

2. Ako ste se prijavili na više računa, odaberite račun na koji želite spremiti kontakt.
Ne možete spremiti kontakt samo na telefon, uvijek se sprema na račun.
3. Dodajte pojedinosti kontakta i dodirnite .
Na Microsoftovom računu automatski se stvara sigurnosna kopija vaših kontakata.
Uređivanje kontakta

Dodirnite Osobe > KONTAKTI. Dodirnite kontakt i te uredite ili dodajte pojedinosti kao

što je melodija zvona ili web-adresa.

Savjet: Ako imate telefon s dva SIM-a, možete odabrati SIM za pozivanje svakog

kontakta. Dodirnite Osobe > KONTAKTI i kontakt pa dodirnite SIM 1 ili SIM 2. Dualni

SIM ne podržavaju svi telefoni. Za dostupnost idite na www.microsoft.com/mobile/

support/wpfeatures.

Brisanje kontakta

Dodirnite Osobe > KONTAKTI. Dodirnite kontakt i > izbriši.
Kontakt se briše iz telefona te, s nekim izuzecima kao što je Facebook, Twitter i LinkedIn, iz

usluga društvenog umrežavanja na kojima je pohranjen.

Savjet: Ako brzo želite izbrisati više kontakata, dodirnite i potvrdne okvire pored

imena kontakata pa dodirnite .

Filtriranje popisa kontakata

Ako ne želite da se kontakti iz usluga društvenog umrežavanja prikazuju na popisu kontakata,

možete ih filtrirati. Dodirnite Osobe > KONTAKTI. Na popisu kontakata dodirnite >

POSTAVKE > Filtriraj popis kontakata i račune koje želite prikazati ili sakriti.

Savjet: Možete filtrirati i kontakte bez brojeva telefona. Prebacite Skrivanje kontakata

bez telefonskih brojeva na Uključeno .