Microsoft Lumia 650 Dual SIM - תמונות ווידאו

background image

תונומתל

תולקב

םא

ךנוצרב

רוציל

תרגסמ

םימוליצל

ךלש

ןפואב

יעוצקמ

,

לכות

שמתשהל

תותשרב

תיניעב

רוצילו

תונומת

תומלשומ

.

1

.

שקה

לע

המלצמ

<

<

תורדגה

.

2

.

שקה

לע

תשר

רוגסמ

לעו

גוס

תגוצת

תשרה

ךנוצרבש

שמתשהל

וב

.

3

.

םוליצל

הנומתה

,

שקה

לע

.

תונומת

ואדיוו

ןאכ

לכות

גיצהל

,

ןגראל

,

ףתשל

ךורעלו

תא

תונומתה

ינוטרסו

ואדיווה

.

©

2016

Microsoft Mobile

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

83

background image

תגצה

תונומת

ינוטרסו

ואדיו

היח

שדחמ

תא

םיעגרה

םיבושחה

-

גצה

תא

תונומתה

ינוטרסו

ואדיווה

ןופלטב

ךלש

.

1

.

שקה

לע

תונומת

.

2

.

ידכ

גיצהל

הנומת

וא

ןוטרס

ואדיו

תמליצש

,

שקה

לע

הנומתה

וא

ןוטרסה

.

3

.

ידכ

גיצהל

תא

הנומתה

האבה

וא

תא

ןוטרסה

אבה

,

קלחה

תא

עבצאה

הלאמש

.

ידכ

גיצהל

תא

הנומתה

תמדוקה

וא

תא

ןוטרסה

םדוקה

,

קלחה

תא

עבצאה

הנימי

.

הצע

:

ידכ

עצבל

הלדגה

וא

הנטקה

,

םקמ

יתש

תועבצא

לע

ךסמה

זזהו

ןתוא

תחא

רבעל

הינשה

וא

ןוויכב

ידגנה

.

תקתעה

תונומתה

ינוטרסו

ואדיווה

בשחמל

שמתשה

להנמב

םיצבקה

לש

בשחמה

ידכ

קיתעהל

וא

ריבעהל

תא

תונומתה

ינוטרסו

ואדיווה

ךלש

בשחמל

.

םא

בשחמה

ךלש

אוה

Mac

,

ןקתה

תא

םושייה

Lumia Photo Transfer

רובע

Mac

מ

-

www.microsoft.com/en-us/mobile/support/product/nokia-photo-transfer-for-mac

/

.

1

.

רבח

תא

ןופלטה

בשחמל

םאות

תרזעב

לבכ

USB

םאות

.

2

.

בשחמב

ךלש

,

חתפ

להנמ

םיצבק

,

ןוגכ

'

רייס

Windows

'

וא

'

ילכ

שופיח

'

רובעו

לא

ןופלטה

ךלש

.

הצע

:

ןופלטה

ךלש

גצומ

תחת

םינקתה

םידיינ

כ

-

Windows Phone

.

ידכ

גיצהל

תא

תויקיתה

תומייקה

ןופלטב

,

ץחל

םיימעפ

לע

םש

ןופלטה

.

תומייק

תויקית

תודרפנ

םיכמסמל

,

הקיסומ

,

תונומת

,