Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Wi-Fi-ühenduse loomine

background image

Wi-Fi-ühenduse loomine
Wi-Fi-võrguga ühenduse loomine võimaldab hõlpsalt Internetti pääseda. Kui olete kodust või

kontorist väljas, saate avalikes kohtades (nt raamatukogus või Interneti-kohvikus) Wi-Fi-

võrkudega ühenduse luua.

Teie telefon otsib regulaarselt saadaolevaid ühendusi ja kuvab nende kohta teateid. Teatis

kuvatakse lühiajaliselt ekraani ülaosas. Wi-Fi-ühenduste haldamiseks valige vastav teatis.
1. Libistage sõrme ekraani ülaosast allapoole ja puudutage pikalt valikut Wi-Fi..

2. Muutke sätte Wi-Fi-võrgud olekuks Sees .

3. Valige ühendus, mida soovite kasutada.
Kui ekraani ülaservas olekuribal kuvatakse , on Wi-Fi-ühendus aktiivne.

Näpunäide. Kui soovite asukohti jälgida siis, kui satelliidisignaalid pole saadaval (nt

siseruumides või kõrgete hoonete vahel), lülitage asukoha täpsemaks määramiseks sisse

Wi-Fi-ühendus.
Märkus. Mõnes riigis võivad kehtida Wi-Fi-ühenduse kasutamise piirangud. Euroopa

Liidus näiteks tohib 5150–5350 MHz Wi-Fi-ühendust kasutada üksnes siseruumides ning

USA-s ja Kanadas tohib 5,15–5,25 GHz Wi-Fi-ühendust kasutada ainult siseruumides.

Lisateabe saamiseks pöörduge vastavate kohalike ametkondade poole.

© 2016 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

117

background image

Ühenduse sulgemine

Libistage sõrme ekraani ülaosast allapoole, puudutage pikalt valikut ja seadke säte Wi-Fi-

võrgud olekusse Väljas .

Näpunäide. Telefon saab Wi-Fi-võrguga automaatselt uuesti ühenduse luua.

Automaatse taasühendamise aja muutmiseks või Wi-Fi käsitsi sisselülitamiseks muutke

sätte Lülita Wi-Fi taas sisse väärtust.