Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Ühenduse loomine Wi-Fi-sensori abil

background image

Ühenduse loomine Wi-Fi-sensori abil
Rakenduse Wi-Fi-sensor abil saate avalike Wi-Fi-pääsupunktidega hõlpsalt ühenduse luua.
Wi-Fi-sensor ühendab teie telefoni avalike Wi-Fi-pääsupunktidega ja nõustub teie eest

kasutustingimustega. Wi-Fi-sensor saab ka teie kontaktteavet jagada, kui seda soovite.
1. Libistage sõrme ekraani ülaosast allapoole, puudutage pikalt valikut Wi-Fi ja puudutage

valikut Wi-Fi-sensor.

2. Avatud pääsupunktidega ühenduse loomiseks seadke sätte Loo ühendus soovitatud

avatud pääsupunktidega olekuks Sees .

3. Sõprade jagatud võrkudega ühenduse loomiseks seadke sätte Saate luua ühenduse

kontaktide jagatud võrkudega olekuks Sees .