Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Kadunud telefoni otsimine

background image

Kadunud telefoni otsimine
Kui olete telefoni kaotanud või arvate, et see on varastatud, kasutage telefoni lukustamiseks

ning selles olevate andmete kaugelt lukustamiseks või kustutamiseks funktsiooni Telefoni

leidmine.
Telefonis peab olema Microsofti konto.
1. Avage oma arvutis veebisait account.microsoft.com.

2. Logige sisse sama Microsofti kontoga, mida kasutate oma telefonis.

3. Valige seadmete loendist oma telefon.
Saate teha järgmist:
• telefoni kaardil üles otsida;
• telefoni helisema panna (ka siis, kui hääletu profiil on sisse lülitatud);
• telefoni lukustada ja määrata, et see kuvaks kontaktnumbri ja sõnumi, mis võimaldab selle

teile tagastada;

• kõik andmed telefonist kaugkustutada.
Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Näpunäide. Saate telefoni seada oma asukohta iga paari tunni tagant salvestama. Kui

telefoni aku saab tühjaks, saate viimati salvestatud asukohta siiski vaadata. Libistage

sõrme ekraani ülaosast allapoole ja puudutage valikuid Kõik sätted >

Värskendamine ja turvalisus > Telefoni leidmine.

Andmete kaitsmine seadme krüptimisega

Libistage sõrme ekraani ülaosast allapoole, puudutage valikuid Kõik sätted >

Süsteem > Seadme krüptimine ja valige suvandi Seadme krüptimine sätteks Sees .
Kui valisite telefoni seadistamisel soovitatud sätted, on seadme krüptimine vaikimisi välja

lülitatud. Kui seadme krüptimine on sisse lülitatud, takistab see häkkeril teie paroolide

varastamiseks või andmetele juurdepääsemiseks vajalike failide saamist.

© 2016 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

131