Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Failide haldamine telefonis

background image

Failide haldamine telefonis
Rakenduse File Explorer abil saate hõlpsalt telefonis faile vaadata, neid kaustadesse paigutada

või mittevajalikud failid kustutada. Saate hallata nii telefoni mälus kui ka mälukaardil olevaid

faile.
Mõned telefonid ei toeta mälukaarti. Saadavuse kontrollimiseks avage veebileht

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

1. Puudutage valikut File Explorer.

2. Puudutage valikut See seade ja liikuge sirvides soovitud kaustani.

3. Avatud kaustast otsimiseks puudutage valikut .

4. Failide või kaustade korraldamisviisi muutmiseks puudutage praegu kasutatavat

sortimisviisi (Nimi, Suurus või Kuupäev) ning valige uus viis.

5. Kiiresti eelmisele kaustale liikumiseks puudutage ekraani ülaosas failitees soovitud kausta.
Uue kausta loomine

Puudutage valikut ja sisestage nimi.
Faili või kausta teisaldamine või kopeerimine teise kohta

Puudutage pikalt faili või kausta ja valige soovitud tegevus.

Näpunäide. Mitme faili või kausta korraga teisaldamiseks või kopeerimiseks puudutage

valikut , valige soovitud failid või kaustad ja seejärel puudutage nende teisaldamiseks

valikut või kopeerimiseks valikut .

Faili või kausta jagamine

Puudutage valikut , valige, mida soovite jagada, puudutage valikut ning valige

jagamisviis.
Faili või kausta kustutamine

Puudutage valikut , valige kustutatav üksus ja puudutage valikut .