Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Vaadete ja rakenduste vahetamine

background image

Vaadete ja rakenduste vahetamine
Pange tähele, et kõik teie rakendused on avakuval – libistage nende kuvamiseks sõrm

rakenduste menüüle. Või vaadake, mis rakendused on juba avatud, ja liikuge ühelt rakenduselt

teisele.
Kõigi rakenduste kuvamiseks libistage sõrme avakuval vasakule. Avakuvale naasmiseks

libistage sõrme paremale.

© 2016 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

23

background image

Näpunäide. Rakenduse kiiresti otsimiseks puudutage rakenduste menüüs mis tahes

tähte ja seejärel puudutage järgmises menüüs soovitud rakenduse esitähte või märki.

Avatud rakenduste kuvamine, vaheldumisi aktiveerimine ja sulgemine

Avatud rakenduste kuvamiseks puudutage pikalt klahvi Tagasi . Rakenduse vahetamiseks

puudutage soovitud rakendust. Mittevajalike rakenduste sulgemiseks puudutage ikooni ,

mis asub rakenduse paremas ülanurgas.

Sätete menüüs navigeerimine

Libistage sõrme ekraani ülaosast allapoole ja puudutage valikuid Kõik sätted. Sätete

rühmale liikumiseks puudutage mis tahes sätete rühma nime ja valige soovitud rühm. Kindla

seade otsimiseks puudutage ekraani ülaosas otsinguriba ja alustage seade nimetuse

sisestamist.

© 2016 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

24