Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Lennuprofiili kasutamine telefonis

background image

Lennuprofiili kasutamine telefonis
Lennuprofiili sisselülitamisel pääsete oma muusikale, videotele ja võrguühenduseta

mängitavatele mängudele juurde ka sellistes kohtades, kus te ei soovi kõnesid teha ega vastu

võtta.
Lennurežiim lõpetab mobiilsidevõrgu ühendused ja lülitab seadme traadita side funktsioonid

välja. Kui teie seade seda toetab, siis jääb teie seadme maksete tasumise või piletiostu teenuse

funktsioon aktiivseks. Järgige muu hulgas lennuettevõtjate juhiseid ja ohutusnõudeid ning

mis tahes kohaldatavaid õigusakte ja eeskirju. Kohtades, kus see on lubatud, saate luua

ühenduse Wi-Fi-võrguga, et näiteks sirvida Internetis või lülitada lennurežiimis sisse

Bluetooth-ühenduse.
1. Libistage sõrme ekraani ülaosast allapoole ja puudutage valikuid Kõik sätted > Tava-

ja raadiovõrk > Lennurežiim.

2. Valige suvandi Olek seadeks Sees .