Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Telefoni hääletu režiimi aktiveerimine

background image

Telefoni hääletu režiimi aktiveerimine
Hääletu režiimi sisselülitamisel vaigistatakse kõik helinad ja märguandehelid. Seda profiili

võite kasutada näiteks kinos või koosolekul.
1. Vajutage telefoni küljel olevat helitugevusnuppu, et kuvada helitugevuse olekuriba, ja

seejärel puudutage valikut .

2. Hääletu režiimi sisselülitamiseks puudutage valikut .
Hääletu režiimi sisselülitamine ei mõjuta teie märguandeid. Kui soovite vaikust, veenduge, et

märguanded oleksid välja lülitatud, või lülitage telefon välja.
Hääletu režiim ei mõjuta meediumirakendusi, näiteks saate muusikat edasi kuulata.

Näpunäide. Kas te ei soovi hääletut režiimi sisse lülitada, kuid ei saa praegu vastata?

Saabuva kõne vaigistamiseks vajutage helitugevuse vähendamise klahvi.

Hääletu režiimi väljalülitamine

Vajutage telefoni küljel olevat helitugevusnuppu, puudutage valikut ja määrake

helitugevuse olekuribal soovitud helitugevus.
Värina väljalülitamine

Kui te ei soovi, et telefon väriseks, vajutage telefoni küljel olevat helitugevusnuppu ja

puudutage valikuid > Värin sees.