Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Muuda Glance screeni sätteid

background image

Muuda Glance screeni sätteid
Ootekuvalt saate hõlpsasti kellaaega ja muud sisu vaadata, isegi kui ekraan on ooterežiimil.
Mõni telefon ei toeta Glance screeni teatud seadeid.
1. Libistage sõrme ekraani ülaosast allapoole ja puudutage valikuid Kõik sätted >

Lisad > Glance Screen.

2. Määrake seade Režiim väärtuseks Alati sees.
Taustafoto lisamine Glance screenile

Kui olete valinud lukustuskuvale taustafoto, saate seadistada selle kuvamise ka Glance screenil.

Libistage sõrme ekraani ülaosast allapoole, puudutage valikuid Kõik sätted > Lisad >

Glance Screen ja lülitage suvand Taustafoto sisse .
Öörežiimi sisselülitamine

Libistage sõrme ekraani ülaosast allapoole, puudutage valikuid Kõik sätted > Lisad >

Glance Screenja muutke Öörežiim sätet vastavalt soovile. Esmalt valige kuva Glance screen

teksti värv või peitke Glance screen teatud ajaks. Seejärel valige, millal soovite öörežiimi sisse

lülitada.