Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Avakuva isikupärastamine

background image

Avakuva isikupärastamine
Isikupärastage avakuva – saate valida taustafoto ja kinnitada avakuvale oma

lemmikrakendused ja palju muud. Reaalajas paanid võimaldavad vaadata uudiste, ilma ja

rahanduse rakenduste uuendusi ning muud otse avakuval ilma rakendust avamata.
Taustfoto lisamine
1.
Libistage sõrme ekraani ülaosast allapoole ja puudutage valikuid Kõik sätted >

Isikupärastamine > Start.

2. Määrake sätte Taust väärtuseks Minu pildid ja puudutage valikut Sirvi.

3. Puudutage fotot, kärpige seda soovikohaselt ja seejärel puudutage ikooni .

4. Määrake sätte Vali laad väärtuseks Paanipilt või Pilt täisekraanil.

Näpunäide. Kui valisite laadi sätteks Pilt täisekraanil, saate muuta paanide läbipaistvust.

Lihtsalt lohistage liugurit Paani läbipaistvus.

Paanide värvi muutmine

Libistage sõrme ekraani ülaosast allapoole, puudutage valikuid Kõik sätted >

Isikupärastamine > Värvid ja soovitud värvi.

© 2016 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

35

background image

Näpunäide. Kui kasutate telefonis Microsofti kontot saate sama värviskeemi, tausta ja

muid sätteid jagada kõigis oma Windowsi seadmetes. Libistage sõrme ekraani ülaosast

allapoole, puudutage valikuid Kõik sätted > Kontod > Sätete sünkroonimine ja

määrake sätte Saate sätted sünkroonida väärtuseks Sees . Seejärel määrake sätte

Teema väärtuseks Sees .

Paani teisaldamine

Puudutage soovitud paan ja hoidke sõrme selle peal, pukseerige paan uude asukohta ning

seejärel puudutage ekraani.

Paani suuruse muutmine või selle kinnitamise tühistamine

Suuruse muutmiseks puudutage soovitud paani ja hoidke sõrme selle peal, seejärel

puudutage nooleikooni.
Paanid võivad olla kas väiksed, keskmised või laiad. Mida suurem on paan, seda rohkem teavet

seal kuvatakse.

© 2016 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

36

background image

Paani eemaldamiseks puudutage pikalt soovitud paani ja seejärel puudutage ikooni . Paanid

on teie rakenduste otseteed. Paani eemaldamisel ei kustutata rakendust teie telefonist.
Paanide rühmitamine kaustadesse

Puudutage pikalt paani ning lohistage see paanile või kausta, kuhu soovite paanid rühmitada.

Rakenduse avamiseks kausta kaudu puudutage esmalt kausta ja siis soovitud rakendust.

Kausta nime muutmiseks puudutage pikalt nime ja tippige soovitud nimi. Kausta

kustutamiseks eemaldage sellest paanid.

Rakenduse kinnitamine

Libistage sõrme ekraanil vasakule rakenduste menüüle ja siis puudutage valikut Kinnita

avakuvale.

© 2016 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

37

background image

Kontakti kinnitamine

Puudutage ikooni Inimesed, puudutage pikalt kontakti ja seejärel valige Kinnita

avakuvale.
Kui kinnitate avakuvale kontakte, kuvatakse paanil nende kanaliuuendused ja saate helistada

neile otse avakuvalt.