Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Telefoni hõlbus kasutamine

background image

Telefoni hõlbus kasutamine
Muutke font suuremaks ja ekraani on lihtsam lugeda. Saate kasutada oma telefoni ühtlasi koos

teletaibiga (TTY/TDD).
Fondisuuruse muutmine
1.
Libistage sõrme ekraani ülaosast allapoole ja puudutage valikuid Kõik sätted >

Hõlbustus.

2. Puudutage valikut Rohkem suvandeid ja lohistage liugurit Teksti mastaapimine.
Kõrge kontrastsuse sisselülitamine

Libistage sõrme ekraani ülaosast allapoole, puudutage valikuid Kõik sätted >

Hõlbustus > Kõrge kontrastsus ja valige suvandi Suur kontrastsus sätteks Sees .
Kuva suurendamine

Libistage sõrme ekraani ülaosast allapoole, puudutage valikuid Kõik sätted >

Hõlbustus > Luup ja valige suvandi Ekraanisuurendi sätteks Sees . Kuva suurendamiseks

topeltpuudutage ekraani kahe sõrmega. Suurendi kasutamisel kasutage ekraanil liikumiseks

kahte sõrme. Suurendamise lõpetamiseks topeltpuudutage ekraani kahe sõrmega.

Telefoni kasutamine TTY/TDD-funktsiooniga

Libistage sõrme ekraani ülaosast allapoole, puudutage valikuid Kõik sätted >

Hõlbustus > Rohkem suvandeid ja valige suvandi TTY-režiim sätteks Täielik.
Saadaolevad TTY-TDD-režiimid võivad sõltuvalt võrguteenusepakkujast erineda.

© 2016 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

44