Microsoft Lumia 650 Dual SIM - Andmeside rändluskulude kokkuhoid

background image

Andmeside rändluskulude kokkuhoid

Saate andmeside rändluskulusid kokku hoida ja telefoniarveid vähendada, kui muudate

mobiilandmeside seadeid. Optimaalse ühendusviisi kasutamiseks saate muuta Wi-Fi-

ühenduse, mobiilandmeside ja meilide allalaadimise sätteid.
Kui kasutate andmesidet rändluse ajal, võtab telefon andmeid vastu selliste võrkude kaudu,

mis ei kuulu teie võrguteenusepakkujale või mida teie võrguteenusepakkuja ei halda.

© 2016 Microsoft Mobile. Kõik õigused kaitstud.

47

background image

Interneti-ühenduse loomine rändluse ajal (eriti välismaal olles) võib andmesidetasusid oluliselt

suurendada.

Üldjuhul on Wi-Fi-ühendus mobiilandmesideühendusest kiirem ja odavam. Kui saadaval on

nii Wi-Fi- kui ka mobiilandmesideühendus, kasutab teie telefon Wi-Fi-ühendust.
Wi-Fi-võrguga ühenduse loomine
1.
Libistage sõrme ekraani ülaosast allapoole ja puudutage pikalt valikut Wi-Fi.

2. Veenduge, et seade Wi-Fi-võrgud olek oleks Sees .

3. Valige ühendus, mida soovite kasutada.
Mobiilandmesideühenduse sulgemine

Libistage sõrme ekraani ülaosast allapoole, puudutage valikuid Kõik sätted > Tava- ja

raadiovõrk > Mobiilside ja SIM-kaart ja valige suvandi Andmeühendus sätteks Väljas .

Näpunäide. Oma andmekasutuse jälgimiseks puudutage valikuid Kõik sätted >

Tava- ja raadiovõrk > Andmekasutus.

Rändluse korral andmeside keelamine

Libistage sõrme avakuval ülevalt alla ja puudutage valikuid Kõik sätted > Tava- ja

raadiovõrk > Mobiilside ja SIM-kaart ning määrake mobiilandmesideks kasutatava SIM-

kaardi jaotises sätte Andmerändluse suvandid väärtuseks ära kasuta rändlust.
E-kirjade harvem allalaadimine

Selleks et seadistada telefon uusi meilisõnumeid otsima harvem või ainult siis, kui te seda

soovite, puudutage valikuid Outlooki meilirakendus > > Kontod. Valige konto,

puudutage valikut Muuda postkasti sünkroonimissätteid ja valige, kui sageli soovite

sünkroonida. Kui teil on mitu e-posti kontot, muutke sätet kõigi kontode puhul.